Banner Nascholing
Al enige jaren werken instellingen voor hoger onderwijs in de regio Amsterdam en Noord-Holland succesvol samen met een groot aantal scholen voor het voortgezet onderwijs (in het netwerk bètapartners en de its academy). Als onderdeel hiervan hebben de UvA en VU het plan opgevat om met geïnteresseerde scholen regionaal samen te gaan werken aan de kwaliteitsverbetering van het informaticaonderwijs aan havo- en vwo-leerlingen. De betrokken instellingen voor hoger onderwijs willen hierin de komende jaren substantieel investeren.

Informatica is als wetenschap sterk in ontwikkeling en het is belangrijk dat het informaticaonderwijs op school een representatief beeld geeft van dit dynamische vakgebied, de toepassingen en beroepsmogelijkheden. Samen met scholen werken we aan de ontwikkeling van informatica als breed vak voor alle profielen, dat inspirerend, nieuwsgierig makend en uitdagend is, met voor leerlingen herkenbare thema’s.