Banner Docenten
ECTS voor VWO-ers
In het cursusjaar 2011-2012 biedt de  VU aan leerlingen uit de laatste klassen van het vwo wederom de mogelijkheid om enkele eerstejaarsvakken te volgen. Er worden 2 vakken aangeboden: probleemoplossen en privacy en beveiliging. Middelbare scholieren die zich aanmelden, volgen het zelfde programma als eerstejaarsstudenten aan de VU. Er zullen géén aparte colleges en practica opgezet worden. Ook de toetsing zal hetzelfde zijn. Al in een vroeg stadium ervaren leerlingen wat het betekent om te studeren aan een universiteit en kunnen ze zich een beeld vormen van de studie informatica op de VU. Scholieren die het vak succesvol afronden en besluiten om na hun examen informatica te gaan studeren krijgen een vrijstelling voor het vak het gevolgde vak. Voor beide vakken is overigens geen specifieke voorkennis noodzakelijk.

Sciencelabs

De VU wil leerlingen uit het voortgezet onderwijs inspireren voor bèta & techniek door verdiepende en uitdagende activiteiten aan te bieden. Zo heeft de VU mede bijgedragen aan de oprichting van de ‘Informatica, Techniek en Science Academy’, de Its Academy.
Sciencelabs zijn onderdeel van de Its Academy. Deze labs vormen een schakel die de wereld van de school verbindt met de bètatechniek buiten de school. Een sciencelab sluit aan bij het curriculum van het vwo en illustreert en verdiept de reguliere lessen op de school. Een sciencelab is opgezet voor een hele klas.

Voor het vakgebied informatica biedt de VU de onderstaande sciencelabs aan: